FANDOM


Zerwij ze starą polityką,

Zerwij z posiadania pieniądza potrzebą,

Albowiem ty sam sobie panem,

I nie będzie nikt Tobą władał, poza Tobą samym.

Wkrótce stara polityka u naszych stóp padnie,

Wkrótce runą sztuczne granice,

Wkrótce zło, jakie kapłani głoszą w niwecz się obróci,

Jak kiedyś głosili sami, że co z prochu powstało w proch się obróci.

Śmierć tym, co krew naszych dziatków i przodków na rukach mają,

Śmierć tym, co nas na klasy i podług stanu majątkowego dzielili,

Śmierć tym, co nam poprawność polityczną nakazywali.

Nadejdzie bowiem dzień wolności, równości i braterstwa,

Dzień, gdzie nikt nie będzie nikogo szkalował i poniżał,

Dzień w którym sami sobie władcy będziemy.