FANDOM


Artykuł w budowie.jpg Ten artykuł znajduje się obecnie w fazie pisania. Poczekaj aż autor skończy prace nad nim.
Organizacja pseudo-harcerska nazywana Związkiem Młodzieży Zakonnej to młodzieżówka Zakonu Rycerzy Wielkiego Pokoju. W większości podobna do rozmaitych grup harcerskich czy młodzieżówek świata rzeczywistego, z czego najbardziej widać podobieństwo do słynnych pionierów, jeśli chodzi o umundurowanie, pomaganie innym, działalność charytatywną czy obozy w terenie. Dzielą się na Filary, a te są podzielone na jednostki. Filar obejmuje dany rodzaj młodzieżówki, zaś jednostki robią to co jest charakterystyczne dla danego Filaru.

Historia

Działalność

Filary

Filary to rodzaj oddziałów, które mają określone ściśle cele swojej działalności. W każdym jest taka sama hierarchia, inne są jednak nazwy stopni i czynności jakie pełnią. Każdy ma własne oznaczenia.

  • Szpitalny - 
  • Harcerski - 
  • Gospodarczy - 
  • Adiutancki - wojskowy, mający na celu pomoc żołnierzom, a w przypadku realnego zagrożenia dla Fantazji - pomoc wojskową. Z reguły pomagają w zaopatrzeniu, jednak jeśli jakieś tereny zostały zajęte przez Sługi natychmiast wykonuje się desant na ich tereny, które są niezamieszkałe, aby osoby powyżej 13 roku życia zorganizowały partyzantkę. Ci którzy mają mniej niż 13 lat służą często w formie gońców partyzanckich.
  • Kurierski - 
  • Skrybowy - filar ten ma za zadanie edukację zacofanych miejsc oraz zachowywanie i kopiowanie każdego tekstu kultury z Rzeczywistości i powstałego w Fikcyjności. Jej członkowie często służą w roli ochotników przy budowie szkół oraz w bibliotekach, tak samo po zakończeniu służby lub jeszcze w jej trakcie wybierają zawody związane z edukacją.

Znani członkowie

  • Retsuunochana - dawna przedstawicielka Filaru Adiutanckiego. W czasie Wojny o Pokój na Ziemi Krajowej wysłana razem z oddziałem w charakterze rezerwy.

Ciekawostki

Przypisy

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki