FANDOM


Symbol Żandarmerii Pokoju i Sprawiedliwości

Znak Związku Młodzieży Zakonnej na sztandarach.

Organizacja pseudo-harcerska nazywana Związkiem Młodzieży Zakonnej to młodzieżówka Zakonu Rycerzy Wielkiego Pokoju. W większości podobna do rozmaitych grup harcerskich czy młodzieżówek świata rzeczywistego, z czego najbardziej widać podobieństwo do słynnych pionierów, jeśli chodzi o umundurowanie, pomaganie innym, działalność charytatywną czy obozy w terenie. Dzielą się na Filary, a te są podzielone na jednostki. Filar obejmuje dany rodzaj młodzieżówki, zaś jednostki robią to co jest charakterystyczne dla danego Filaru.

Ich historia jest równie stara co Zakonu - już od początku ich istnienia istniał też i Związek. ZMZ zajmował się działalnością typowych młodzieżówek zależnie od okresu historycznego, począwszy od pomocy potrzebującym aż po pomoc w zaopatrzeniu i walkę na linii frontu w niekończącej się wojnie Centrum z chcącym zniszczyć wszystko co nie jest takie jak oni Aliansem Sług.

Działalność

Ich działalność głównie polega na pomocy innym, czasami mogą też chwycić za broń, ale to należy do rzadkości. Głównym celem organizacji jest nauka harcerskiego życia, czyli umiejętność rozpalania ogniska, orientacji w terenie, zdolność do przetrwania oraz wiele innych. Głównie działają w obozach, ale jak trzeba to działają też w miastach i małych wioskach tubylczych. Niektórzy z nich ochotniczo zaciągają się do armii, jako młodzieżowa organizacja bojowa, ale tylko w naprawdę niebezpiecznych momentach.

Filary

Filary to rodzaj oddziałów, które mają określone ściśle cele swojej działalności. W każdym jest taka sama hierarchia, inne są jednak nazwy stopni i czynności jakie pełnią. Każdy ma własne oznaczenia.

  • Szpitalny - głównie obsadzony przez kobiety. Ich zadaniem jest pomoc medyczna żołnierzom lub chorym w oddalonych wioskach, niekiedy też i na froncie. Są też przeszkoleni w posługiwaniu się bronią.
  • Harcerski - najliczniejsze skrzydło, pełniące rolę harcerzy. Ich obowiązki są takie same jak większości organizacji tego typu.
  • Gospodarczy - działają głównie w fabrykach i na wsiach. Do ich obowiązków należy przede wszystkim pomoc przy pracy, ale nie jeśli chodzi o wyczerpującą. Głównie zajmują się zaopatrzeniem i obsługą prostych maszyn, niekiedy też konserwacją sprzętu.
  • Adiutancki - wojskowy, mający na celu pomoc żołnierzom, a w przypadku realnego zagrożenia dla Fantazji - pomoc wojskową. Z reguły pomagają w zaopatrzeniu, jednak jeśli jakieś tereny zostały zajęte przez Sługi natychmiast wykonuje się desant na ich tereny, które są niezamieszkałe, aby osoby powyżej 13 roku życia zorganizowały partyzantkę. W Filarach Adiutanckich służą jedynie osoby powyżej 13 lat.
  • Kurierski - pełni rolę listonoszy oraz ochotniczych gońców na terenach niezajętych przez wroga. Czasami jednak, choć są to odosobnione przypadki, działają w formie gońców na linii frontu.
  • Skrybowy - filar ten ma za zadanie edukację zacofanych miejsc oraz zachowywanie i kopiowanie każdego tekstu kultury. Jej członkowie często służą w roli ochotników przy budowie szkół oraz w bibliotekach, tak samo po zakończeniu służby lub jeszcze w jej trakcie wybierają zawody związane z edukacją.

Znani członkowie

  • Carelisera - dawna przedstawicielka Filaru Adiutanckiego. W czasie Wojny o Pokój na Gai Bermudii wysłana razem z oddziałem w charakterze rezerwy.

Ciekawostki

  • Używają flag Zakonu i Instytucji Centrum skrzyżowanych ze sobą jako swojego loga. Pierwsza flaga jest po lewej stronie, zaś druga po prawej. Przypinają je sobie na tułowiu lub kołnierzyku, znaczki te zdobią też ich furażerki.