FANDOM


„Scientia est potentia!. Custodi illam! (W tłumaczeniu: Wiedza to potęga! Strzeż ją dobrze!).”
―dewiza
Symbol Zakonu Rycerzy Wielkiego Pokoju
Symbol grupy
Zakon Rycerzy Wielkiego Pokoju/Zakon Wielkiego Pokoju/Rycerze Wielkiego Pokoju
Typ władzy militarny
Twórca/Twórcy Kileazjasz
Dokument ustanawiający Ostatnia mowa Kileazjasza
Stworzone na podstawie Zakon Gwiazd
Lider Wielki Mistrz
Przywódca/Przywódcy Wielki Mistrz Farlick
Wybitni członkowie Arcturus Lwowski, Przemysław Przemkowski, Zieqeu, Eneraidola, Kalasher, Lanedilia Lwowska, Lilith Zrodzona w Mroku, Farlick
Pierwszy lider Blakłud
Kwatera główna Centrum
Naczelny wódz Wielki Mistrz Zakonu
Stolica/główna siedziba Centrum
Strefa wpływów Fantazja
Hymn Hymn zakonny
Powiązania Forum Fantasia
Data założenia wiele miliardów lat przed naszą erą
Data reorganizacji gdzieś w XV wiekuZakon Rycerzy Wielkiego Pokoju, czasem zwany Zakonem Wielkiego Pokoju, Rycerzami Wielkiego Pokoju lub potocznie Rozjemcami Fantazji to jedna z najbardziej zagadkowych grup gildyjnych w Fantazji, darzona nienawiścią przez jednych i szacunkiem przez drugich. Celem Zakonu Rycerzy Wielkiego Pokoju jest tolerancja wzajemna z powodu wewnętrznego zróżnicowana, a na dodatek jednoczenie wrogów przy pomocy wspólnej walki z innym złem. Przez lata organizacja ta była nieformalnie zbrojnym ramieniem Centrum, podlegając zasadom wytyczonym przez Forum Fantasia. Skryci, owiani rozmaitymi legendami stanowili zarówno podziw, jak i cel wielu anty-centralnych grup rewolucyjnych.

Każdy ma swój kodeks, którym się kieruje. Porzucają oni dotychczasowe niesnaski, aby nieść pomoc tam, gdzie jest potrzebna. Co ciekawe są to w większości Twórcy, należący często do Wielkich Graczy: frakcji gry politycznej nazywanej Nieskończoną Wojną. Wytrzymać mogą tylko dzięki temu, że mają wspólnych wrogów - frakcje służące Hastadariusowi.

Historia

Narodziny i rozwój Zakonu

Początki Zakonu sięgają zarówno końca Zakonu Gwiazd jak i Starej Ery. Pierwszymi Rycerzami byli Reinkarnaci w trakcie Średniej Ery, inicjatywę po nich przejęli jednak Ludzie Realni, przybyli podczas Nowej Ery próbując stworzyć jakąś wspólnotę. Niestety sprawy potoczyły się dobrze znajomo - Nieskończona Wojna. Jedynie Forum Fantasia oraz Centrum gwarantowało jakąś neutralność. Ci którzy chcieli walczyć za wspólne dobro Fantazji i nie pozostawać bierni postanowili coś zrobić, więc założyli wedle starych zapisków nowy Zakon. W tamtych czasach nie było dnia żeby nie odbywała się wojna; Zakon niosąc więc pokój dawał wiele mieszkańcom Fantazji.

Wkrótce zaczęli przystępować kolejni przedstawiciele kolejnych ras, coraz więcej Ludzi Realnych stawało przeciwko grupom antypokojowym, jak kulty Chaosu, terroryści, anarchiści, a nawet przeciwko największemu wrogowi Zakonu - Sługom Upadłego Pierwszego. Odzyskiwano coraz więcej terenów, powracała cywilizacja, aż w końcu raz na zawsze grupy anarchistyczne wygnano na północ. Te południowe spotkała zagłada lub ucieczka do Niebezpiecznego czy Pustego Świata. Ustanowiono główną siedzibę tej grupy w Centrum, miała też działać za pozwoleniem i pod zwierzchnictwem Forum Fantasia.

Wojna o Pokój na Gai Bermudii - narodziny słynnego Bractwa Creepy

566158

Zakonnicy biorący udział w Wojnie o Pokój na Gai Bermudii

Gdzieś w 2015 roku eksplorując dalej Dolinę Wikiańską zakonna międzywymiarowa flota ekspedycyjna natrafiła na Gaię Bermudię. Początkowo rządy ziemskie podeszły do tego wszystkiego z dystansem, nikt nie brał na poważnie pogłosek o istnieniu grup kultywujących Upadłego Pierwszego i chcących jego rządy. Zgodzono się jednak na niewielki kontyngent wojskowy.

Wkrótce uformowano sojusz ONZ i Zakonu, mający na celu raz na zawsze zniszczenie terrorystów i przybyłych szybko Sług. Odkryto wówczas pierwsze tereny kultystów, opanowali między innymi Saharę czy Syberię. Cywili ewakuowano różnie, najczęściej do Nowego Świata. O ile udało się zniszczyć europejskie siły, o tyle walka z syberyjskimi była długa i mozolna, podobnie z saharyjskimi. Ostatecznie zniszczono siły saharyjskie, niedługo potem odzyskano Syberię. Odkryto niedługo później, gdzie uciekli wrogowie - koło podbiegunowe północne. Wielka armia ruszyła tam i pokonała ich. W czasie wojny odkryto też dotąd nieznany archipelag w Trójkącie Bermudzkim i wyspę o tej samej nazwie - Bermudia. Wojna ta, zwana Wojną o Pokój na Gai Bermudii, pomimo tego że trwała prawie 2 miesiące, doprowadziła do olbrzymich strat na niemal całej planecie.

Znane konflikty z udziałem Zakonu

 • Nieskończona Wojna - czasami Rycerze Wielkiego Pokoju musieli brać udział w misjach mających na celu ułagodzenie walk Wielkich Graczy lub aby jakaś frakcja nie stała się tą, która zwycięży pozostałe. W takim celu wysyłali swoich szpiegów, skrytobójców i innych członków wywiadu, aby sabotować działania takiej frakcji, jak na przykład musieli uniemożliwić skonstruowanie solariańskiej broni biologicznej, mającej na celu przetrzebienie struktur cywilnych Państw Nexusa i wymuszenie bezwarunkowej kapitulacji.
 • Krucjata Północna - wojna pomiędzy Aliansem Sług, a cywilizacjami Fantazji. Walka rozgrywała się na północ od Pól Krańca Światła i była pierwszym w historii momentem, kiedy Alians musiał sam bronić swoich terytoriów. Chodziło o pozyskanie nowych wymiarów poza Murem Światła, ostatecznie jednak okazało się to daremne, jednak udało się odwlec przygotowywany pochód Sług na Centrum.
 • Wojna o Pokój na Gai Bermudii - doszło do tego, gdy ekspedycje odkryły położoną w Dolinie Wikiańskiej świat zwany Ziemią Krajową, na której obecnie leży główna linia frontu między Przymierzem, Porozumieniem a Układem. Przebiegała ona w 2015 roku i toczyła się od maja do września, wtedy też doszło do buntu w 110. Regimencie Ochotniczym Misji Pokojowej Zakonu, znajdującym się w miasteczku Centralia położonym na północny zachód od Lich City. Doszło wtedy do masowej ucieczki żołnierzy z koszar, złapano też sześciu głównych sprawców tego zdarzenia, jednak nie zdążyło się ich ukarać - skończyła się wojna. Wiadomo że Stany Zjednoczone, Unia Europejska, nowo powstały później Związek Radziecki oraz Chiny walczyły przeciwko Osi Sług, która przegrała. W skład Koalicji weszło większość cywilizacji Fantazji, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Federacja i wreszcie Rycerze. Po drugiej stronie barykady stanęli Alians Sług, grupa Abu Sajjafa, Neuen Drittes Reich, Państwo Islamskie i wiele milionów ochotników z kultów plagiatyzacji ukrytych w całej Fantazji. Sługi przeprowadziły desant na Antarktydę, Arktykę, Syberię, Saharę i wiele innych anekumen. To wtedy odkryto wcześniej nieznaną nikomu spoza Trójkąta Bermudzkiego wyspę Bermudii.

Struktura organizacji

Planetarna

Lądowa struktura organizacji składa się z Kaszteli, będących częścią Regimentów. Każdy Regiment jest przypisany danemu Dyrektoriatowi, a ten - Legitymitatowi. Legitymitaty są z kolei częścią Konkruteriatu, które podlegają sztabowi armii bezpośrednio. Oto rozpiska, ile żołnierzy i pomniejszych jednostek należy do danej grupy. W Kasztelach powołuje się plutony, w Regimentach zaś - dywizje. Grupa Armii to minimum 3 Konkruteriaty.

 • Kasztel = 35 żołnierzy
 • Regiment = 4 Kasztele = 140 żołnierzy
 • Dyrektoriat = 5 Regimentów = 20 Kaszteli = 700 żołnierzy
 • Legitymitat = 3 Dyrektoriaty = 15 Regimentów = 60 Kaszteli = 2100 żołnierzy
 • Konkruteriat = 12 Legitymitatów = 36 Dyrektoriatów = 180 Regimentów = 720 Kaszteli = 25200 żołnierzy

Gwiezdna

Gwiezdna struktura organizacji składa się ze szwadronów. Każdy z nich liczy po 6 małych jednostek jednego typu (są też mieszane liczące np. 3 myśliwce i 3 bombowce taktyczne albo 4 strategiczne, 6 desantowych i 10 myśliwców). Szwadrony wchodzą w skład dywizjonu. Większe jednostki są inaczej klasyfikowane. 6 dużych jednostek. Zwiadflota jest częścią Arielgardy, ta - Awangardy, zaś sama należy do Flotylli. Równe 5 flotylli to armada.

Małych jednostek

 • Szwadron = 6 małych jednostek
 • Dywizjon = 3 Szwadrony = 18 małych jednostek

Dużych jednostek

 • Zwiadflota = 3 duże jednostki
 • Arielgarda = 4 Zwiadfloty = 12 dużych jednostek
 • Awangarda = 6 Arielgard = 24 Zwiadflot = 72 dużych jednostek
 • Flotylla = 3 Awangardy = 18 Arielgard = 72 Zwiadfloty = 216 dużych jednostek
 • Armada = 5 Flotylli = 15 Awangard = 90 Arielgard = 360 Zwiadflot = 1080 dużych jednostek

Pozostałe

Poza taką formą struktura zakonna przypomina strukturę większości współczesnych armii w naszym rzeczywistym świecie, a więc w tym, z którego tak naprawdę pochodzą i w którym mieszkają Ludzie Realni.

Hierarchia

Korpus szeregowych

 • Adept/ratland = szeregowy/marynarz 2. rangi
 • Komtur = starszy szeregowy/marynarz 1. rangi

Korpus podoficerów

 • Starszy = kapral
 • Nowicjusz = plutonowy
 • Młodszy Dowódca = młodszy sierżant
 • Dowódca = sierżant/bosman
 • Starszy Dowódca = starszy sierżant/miecznik
 • Sztandarowy jednostkowy = podchorąży
 • Sztandarowy organizacyjny = chorąży
 • Sztandarowy zakonny = stopień przejściowy między chorążym, a podporucznikiem, brak odpowiednika w rzeczywistych siłach zbrojnych

Korpus oficerów

 • Paladyn-kapitan = podporucznik
 • Paladyn-major = porucznik/abordażysta
 • Wicekapitan = młodszy kapitan/kapitan 3. rangi
 • Kapitan = kapitan/kapitan 2. rangi
 • Kapitan-Mistrz = starszy kapitan/kapitan 1. rangi
 • Major = major
 • Giermek = podpułkownik
 • Rycerz = pułkownik

Generałowie/admirałowie

 • Kasztelan/Kontradmirał = generał brygady
 • Regimaster = generał regimentu
 • Dyrektoriusz/Wiceadmirał = generał batalionu
 • Mistrz Legitymitariusz/Admirał = generał dywizjonu, brak odpowiednika w rzeczywistych siłach zbrojnych
 • Mistrz Konkruteriatu/Admirał senior = brak odpowiednika w rzeczywistych siłach zbrojnych
 • Mistrz/Lord Admirał = generał z otoczenia Wielkiego Mistrza
 • Wielki Mistrz = marszałek Zakonu

Ochotnicy i odpowiedniki stopni

 • Szeregowy = szeregowy-żebrak, brak odpowiednika w rzeczywistych siłach zbrojnych
 • Młodszy Komtur = szeregowy na pół etatu, brak odpowiednika w rzeczywistych siłach zbrojnych
 • Komtur = szeregowy na pełen etat
 • Starszy Komtur = starszy szeregowy
 • Kapitan garnizonowy = kapral
 • Kapitan regimentalny = plutonowy
 • Dowódca = sierżant
 • Major garnizonowy = podchorąży
 • Major regimentalny = chorąży
 • Podpułkownik garnizonowy = podporucznik
 • Podpułkownik regimentalny = porucznik
 • Pułkownik garnizonowy = starszy porucznik
 • Pułkownik regimentalny = forma pośrednia między porucznikiem a kapitanem
 • Generał garnizonowy = młodszy kapitan
 • Generał regimentalny = kapitan

Tytuły niepowiązane ze stopniami

 • Konsyliarz = sanitariusz
 • Adiutant = zastępca, zajmuje to samo stanowisko co mentor, lecz go zastępuje, z tego powodu adiutanta generalskiego nazywano Wicekapitanem
 • Postmortem = zmarły, lecz wskrzeszony w jakiejś maszynie
 • Techmistrz = zbrojmistrz
 • Arkakronikarz = czarodziej
 • Koniuszy = kirasjer, dowódca kawalerii
 • Kriegsgefangene = jeniec wojenny
 • Technokoniuszy = dowódca kawalerii zmechanizowanej
 • Komisarz = młodszy dowódca kompanii
 • Wartownik = dowódca kompanii
 • Gwiazdor = odznaczony co najmniej 12 wielkimi odznaczeniami Zakonu
 • Scimagmistrz/żartobliwie: Egghead = naukowcy
 • Oberstleutnant = inna nazwa Giermka
 • Oberst = inna nazwa Rycerza
 • Lejtnant = inna nazwa Paladyna-majora

Grupy członkowskie

 • Związek Młodzieży Zakonnej - młodzieżówka Zakonu. Zazwyczaj robi to co rozmaite rzeczywiste organizacje harcerzy. Wykazują duże podobieństwo do radzieckich pionierów, ale w przeciwieństwie do nich są oddani sprawie Rycerzy niosących światu pokój i nadzieję. Młodzieżówka ma na celu wychowanie w duchu ideologii nastawionej na zwalczanie Aliansu Sług Hastadariusa. Dzielą się na Filary, z których każdy ma inne zadanie, jak na przykład pomoc emerytom i rencistom, czy czyny społeczne, polegające na sprzątaniu parku, stawianiu ławek czy budowie przystanków, a także malowaniu obrazów i kopii arcydzieł.
 • Jednostka Walki Informacyjnej - służba wywiadu i kontrwywiadu zakonnego. Zabezpiecza najważniejsze informacje jakie mogą potencjalnie zaszkodzić instytucji, ale też i samemu Centrum. Najlepsze jest jednak to iż nikt nie wie kto do niej należy oraz ile osób jest w niej zrzeszonych.

Bractwa, syndykaty i hanzy

Bractwa to niezależne oddziały specjalne Zakonu, które mają trzy podstawowe cele - eliminowanie agentów Aliansu Sług i innych grup terrorystycznych, pomaganie miejscowej ludności oraz ochrona Fantazji przed niebezpieczeństwami w postaci demonów czy innych potworów, powstałych również podczas Starej i Średniej Ery. Bractwa dzielą się na Syndykaty, a te na Hanzy zrzeszające najwyżej 20 osób. Bractwo to 5 Syndykatów, a więc 100 osób.

Nieistniejące grupy

 • Hanza Krajowa - najmniejsza istniejąca Hanza jaka kiedykolwiek istniała, to ona przyniosła sławę Syndykatowi Bermudzkiemu oraz Bractwu Creepy. Rozpadła się z powodu Wojny Bermudiańskiej. Zasłynęła jako ta, która powstrzymała szalonego doktora Mordusa Jeżusa przed zniszczeniem wyspy potężnym wybuchem kwantowym. Potocznie nazywano ich Wiedźminami, choć oni woleli żeby ich tak nie nazywać.

Znani członkowie

 • Farlick - Wielki Mistrz Zakonu od niepamiętnych czasów, najstarszy, najmądrzejszy i najlepszy w walce. Przywódca organizacji, doświadczony choć nie przychylny wszelkim zmianom, przez co ostro krytykowany zarówno przez Wielki Układ, jak i Przymierze Bermudiańskie.
 • Arcturus Lwowski - wszechmonarcha Nexusa. Był żołnierzem regularnym Zakonu, na skutek rany w prawej nodze przez nazistowski myśliwiec podczas bitwy o Lich City przeniesiony do 110. Regimentu Ochotniczego. Po wojnie otrzymał możliwość wstąpienia ponownie do armii zakonnej, co wykorzystał. Po 3 miesiącach walk w Świecie Anarchistycznym wrócił do Wielkiego Układu. Po rozpadzie Hanzy Krajowej zwolniony.
 • Lanedilia Lwowska - żona wszechmonarchy Nexusa, jego adiutantka. Lanedilia preferowała styl charakterystyczny dla łotrzyków. Skrytobójczo zabiła kilkunastu Egzekutorów Gwardii Bożej, wydalona razem z mężem, choć sama zrezygnowała z tej funkcji za aprobatą Rycerzy.
 • Przemysław Przemkowski - najsłynniejszy weteran Zakonu, doskonale zna Sługi oraz walczy z plagiatyzacją na wszelkie możliwe sposoby.
 • Eneraidola - Kronikarka Zakonu, ma za zadanie spisywać wszystko co tylko wydarzyło się lub istniało w Rzeczywistości. To ona stworzyła mapy Fantazji, jest też jedyną osobą ze Świata Niezbadanego, która dotarła do Centrum i została przyjęta w szeregi zakonne. Jej znajomość praw międzywymiaru oraz kilka stworzonych czarów pozwoliły zdobyć kilka wymiarów Świata Anarchistycznego.

Ciekawostki

 • Zakonnicy noszą podczas wielu akcji kaptury i płaszcze zapięte jedynie pod szyją. Ich podstawowa broń to jednoręczny oręż do walki wręcz, a na dystans stosują pistolety.
 • Oznaczenia stopni, mundury i przypominają stopnie z czasów tuż przed Pierwszą Wojną Światową - ochotnicy używają oznaczeń austro-węgierskich, piechota morska rosyjskich i radzieckich, marynarka brytyjskich, lotnictwo i siły gwiezdne francuskich, zaś wojska lądowe i pancerne tych z Drugiej Rzeszy Niemieckiej.
 • Członkowie Zakonu zwracają się do siebie w dwóch formach: najczęstszej bracie/siostro [tytuł w hierarchii] oraz rzadziej lordzie/lady [imię członka] z [nazwa miejscowości z jakiej pochodzi].
 • Zakon, w przeciwieństwie do Sług i powiązanych z nimi organizacjami, jak również do swoich własnych sprzymierzeńców, nigdy nie zabija cywili, ale jeśli trzeba - nie zawahają się torturować kogokolwiek.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.