FANDOM


Artykuł w budowie Ten artykuł znajduje się obecnie w fazie pisania. Poczekaj aż autor skończy prace nad nim.
Rząd Nexusiański - potoczna nazwa każdej wielkiej wspólnoty w Nexusie, za pierwszą taką instytucję uważa się Wspólnotę Gwiezdną. Rząd ten sprawuje władzę w formie unii narodów, z których każdy jest suwerenny, a istnienie w niej ma zagwarantować bratnią pomoc w razie jakiegoś większego wroga. Choć mimo istnienia realnego rządu i jakiejś władzy, wspólnota niejednokrotnie rozpadała się przez brak władzy scentralizowanej lub liczne wojny domowe. Nawet autokratyczne nie mogły stworzyć realnej władzy silnej ręki. Stolicą niemal każdego była Stolica Nexusa, główny układ Galaktyki Pierworodnej, stanowiącej centrum całego Nexusa.

Historia

Rządy w kolejności historycznej

  • Wspólnota Gwiezdna - istniejąca od M11 do M15. Pierwszy nexusiański rząd wspólny, powstały w wyniku zniszczenia Chaosu na terenach przez niego podbitych oraz w celu pokonania Mrocznego Gonu, liderów tej frakcji. Głową była imperator Liga Lasian, dzielna kobieta-rycerz oraz mistrzyni jednej z grup Łowców Chaosu. Rozpadła się w wyniku Wojny Domowej Wspólnoty.
  • Rzesza
  • Wspólnota
  • Republika
  • Federacja
  • Monarchia
  • Dyrektoriat
  • Zjednoczone Królestwo
  • Cesarstwo
  • Imperium - obecnie istniejący rząd wspólny, powstały po 30. Milenium w wyniku obalenia poprzednich władz. Na czele stoi wszechmonarcha, nazywany Wielkim Władcą. Władzę ustawodawczą dzierży Wielka Rada Nexusa, instytucja łącząca Senat i Parlamentum. W ciągu swojego istnienia ten rząd uświadczył mnóstwa wojen, mimo to nadal się trzyma. Wielu nie widzi innej możliwości, jak tylko zaakceptować obecny rząd, w którym panuje zmilitaryzowanie, ostre ściganie korupcji oraz "realizowane ideałów Marksa i Engelsa", czyli prawdziwego ustroju komunistycznego, poprzez zmianę rządów władających rozmaitymi regionami z feudalnych w kapitalistyczne, a te zaś - w komunistyczne.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.