FANDOM


Reinkarnaci - prastara rasa, żyjąca w Nexusie jako pierwsza, najstarsza i najlepiej rozwinięta w historii, potrafiła przenosić się w czasie i przestrzeni, a także między wymiarami. Reinkarnaci tworzyli rozległe państwa, imperia, kolonie, a nawet ule. nie wiadomo nic, nawet nexusologia nie ustaliła wiele.

Reinkarnaci mogą się wskrzeszać i nawet jeśli całe ciało zostanie zniszczone, to i tak będą żyć. Nie wiadomo z jakiej planety i wymiaru pochodzą, wiadomo zaś, że ich cywilizacja dorównywała tej z wielu powieści science fiction i XX wieku na Ziemi. Z niewiadomych przyczyn (choroba, wojny, albo upadek współpracy międzynarodowej) ich cywilizacje upadły. Po dziś dzień można odnaleźć wspaniałe budowle, statki oraz obiekty sakralne. Nie wiadomo ilu jest na świecie, może około dwustu lub trzystu, a może nawet wcale, gdyż niewielu się ujawniło. Paru z ludzi i nieuczonych ludzi ma ich za potwory.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.