FANDOM


RadPlanet
RadPlanet
Astrografia
Region: Radmgławica
Sektor: Sektor Curie
Układ: RSG
Pozycja w układzie: trzecia
Gwiazda: RadStar
Księżyce: 2 - Mendelejew, Curie
Odległość od gwiazdy: 2,1 j.a.
Długość dnia: 27 ziemskich godzin
Długość roku: 1,7 lat ziemskich
Geografia
Typ: planeta toksyczna
Promień: 10076 km
Wsp. Keplera: 0,9
Atmosfera: toksyczna, silnie radioaktywna
Klimat: tundra nuklearna
Temperatura: 12 °C
Grawitacja: 1,3 g
Dominujący krajobraz: lasy nuklearne
Ważne miejsca: Stacja Metro Factories
Społeczeństwo i inne
Języki: Wspólny
Rząd: Suwerenny Związek RadPlanet
Ludność: Ludzie - 81%,
inne rasy - 19%
Główne miasta: Novua Moskau (stolica),
Damaszek na RadPlanet
Przynależność: kolonia niezależna

RadPlanet to bardzo radioaktywna, niebezpieczna planeta i jedna z wielu ważnych siedzib Metro Factories. Cały glob jest pełen radioaktywnej flory i fauny, miasta na powierzchni są pod kopułą, umożliwiającą w miarę normalne życie, a większość aglomeracji została ulokowana w schronach, które w wyniku budowy sieci podziemnych tuneli rozrosły się i iluzorycznie są połączeniem stacji metra oraz podziemnych kompleksów, tak jak swój oryginał z Nexus Uniwersum. Największą sieć stanowią dzielnice tworzące Novua Moskau, zwaną dawniej Nową Moskwą. Jest to stolica kolonii.

Wokół miast latają kosmoloty i okręty kosmiczne, jeżdżą lub pływają specjalne pojazdy, a po tunelach jadą swego rodzaju pociągi. Lokalna firma, ze wsparciem Lwowski Corporation pomaga w zniszczeniu wszelkiej aktywności mutantów w okolicy osiedli kolonistów oraz terraformuje niektóre tereny powierzchni, jednocześnie zachowując i badając wyjątkową faunę. Mieszkańcy tutejsi przeżyli tylko dlatego, że udało im się w porę dotrzeć ze swoim sprzętem do tuneli i tam założyć pierwsze osiedle, któremu nadano skromną nazwę Damaszek na RadPlanet i który jest jednym z największych podziemnych miast planety.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.