FANDOM


02 Authoritarian 2
Flaga Państwa Anosorentów
Logo Prawdy
Prawda
Typ władzy dyktatura faszystowska
Waluta prawdziwa marka
Dokument ustanawiający Proklamacja
Konstytucja Kodeks Praw i Obowiązków
Lider Prezes Wszechpartii
Kwatera główna Miasto Mścicieli
Naczelny wódz Duce (Wódz)
Organ ustawodawczy Rada Najwyższa Wszechpartii
Organ sądowniczy Trybunał Stanu
Organ wykonawczy Prezes Wszechartii
Stolica/główna siedziba Kimzakowan
Strefa wpływów wschodnie pogranicze Starego i Nowego Świata
Język Wspólny
Święta narodowe 7 lipca - Dzień Niepodległości
Hymn Ku chwale Partii (w tonacji hymnu Trzeciej Rzeszy)
Sojusznicy Wielki Układ
Templariusze Solariańscy
W stanie pokoju Zakon Rycerzy Wielkiego Pokoju
W stanie wojny Alians Sług Hastadariusa
Przymierze Bermudiańskie
Porozumienie AntywojenneTriumf Akzjany
Data założenia 1927Prawda - dyktatorska frakcja walcząca na pełną skalę z Przymierzem Bermudiańskim, Porozumieniem Antywojennym i Triumfem Akzjany. Nieufni, gardzą innymi państwami, tworzą na swoich terenach obozy koncentracyjne, są bardzo technokratyczni, uważają że to właśnie jak największy rozwój technologiczny zapewni im zwycięstwo. Nie oznacza to jednak że ignorują Arkany, bowiem mają potężnych czarowników, głównie parających się czarnoksięstwem oraz nakładaniem klątw. Choć są więksi tylko od znienawidzonej Akzjany to nie można ich podbić ze względu na ludność, która stale buntuje się wobec wroga i własnego rządu. Stolicą uczynili sztucznie stworzony wymiar zwany Kimzakowanem lub też Miastem Mścicieli.

Historia

Powstanie

Degenesis glory by cryptcrawler-dba3kfv

Parada Lojalności w Kimzakowan

Zapiski głoszą, że na tym terenie pojawiła się agresywna grupa technobarbarzyńców, którzy wymordowali tych, co nie chcieli się podporządkować. Ustanowili własne państwo, zwane Nową Frakcją, bowiem wygnano ich ze świata gdzie 300 lat wcześniej doszło do kataklizmu, który zniszczył cywilizację ziemską. Oskarżano ich o bycie częścią Wielkiego Układu, tak zwaną "piątą kolumną", a następnie wygnano z wymiaru gdzie byli, więc dotarli do wymiaru, który wkrótce podbili. Stopniowo wzmacniając swoją siłę oraz armię podbijali kolejne terytoria. Wkrótce sojusz ogłosił się Prawdą - wielką frakcją porządku oraz sprzeciwu wobec pogardzania i wykorzystywania biednych istot nie należących do Ludzkości Realnej. Niemniej paru z nich przystało do tej organizacji, mając serdecznie dosyć wszystkich sił Nieskończonej Wojny, a chcąc nadal walczyć, tworząc pokój oparty nie na założeniach Przymierza lub Triumfu, ale na Prawdy, czyli prawie i sprawiedliwości.

Przez następne lata swojego istnienia Prawda była agresywna i zaborcza. Wymuszała, groziła i przekupywała lokalnych władców, byle tylko uznali ich władzę. Nigdy jednak nie osiągnęli poziomu równego lub wyższego swoich sojuszników - Templariuszy Solariańskich czy Wielkiego Układu. Wprowadzili przymusowe prace społeczne, zniesli zakaz pracy nieletnich czy nawet wprowadzono obowiązkową służbę wojskową mieszkańców w wieku 16-61 lat. Dzisiaj frakcji tej daleko do bycia równym Templariuszom, ale mimo to wolą zginąć z bronią w dłoni niż się poddać reszcie.

Ważniejsze wymiary

  • Kimzakowan, Miasto Mścicieli - stolica frakcji. Jest to miasto pełne żelbetowych i betonowych konstrukcji retrofuturystycznych, gloryfikujących wielkość Prawdy, a oczerniających jej wrogów. Nazwa "Miasto Mścicieli" powstała ze względu na masowe ukazywanie żądzy zemsty na Przymierzu Bermudiańskim.
  • Industrialstadt - najbardziej zanieczyszczony w historii Fantazji wymiar. Powstaje tutaj niemalże 70 procent wszelkich produktów przemysłowych oraz 60 procent oręża. Nazwa ta wzięła się stąd, że istnieje tutaj miasto o tej samej nazwie i rozciąga się na niemalże cały znany wymiar. Po Kimzakowan jest najbardziej zaludnionym wymiarem Prawdy.
  • Negerwerfer - wymiar jaki jest znany z olbrzymiej ilości produkowanego oręża, obozów pracy i kolonii karnych.

Członkowie

  • Nowa Frakcja - założona przez zwolenników Frakcji, państwa z imaginacji zatytułowanej "Po Zdarzeniu". Są komunistami, zrobią wszystko aby zrównać z ziemią ostoję anarchistów i wrogów ludu, jak kiedyś określił ich przedstawiciel dla mediów mówiąc tak o Przymierzu Bermudiańskim.
  • Wola Walki - frakcja faszystowska, walczą ponieważ bez wojny nie przetrwają nawet jednego miesiąca. Wielkiego Brata uznają za boga, zrobią dla niego wszystko, cechuje ich również technokratyzm - zmieniają się często na istoty syntetyczno-organiczne, aby stać się nadistotami, których rolą jest rządzić w Fantazji i obalić przeklętych Twórców. Wielokrotnie byli widziani jako szaleńcy lub osoby o mocno kontrowersyjnych poglądach.

Ciekawostki

  • Prawda stanowi bardzo mocną aluzję do Osi Berlin-Tokio-Rzym oraz Imperium Romanum.
Angielska wersja