FANDOM


Disambig-icon.png Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego pojęcia.
  • Prawa Kolonialne (Saga SPORE) - prawa, na mocy których planety stają się w pełni autonomicznymi członkami pewnej wspólnoty gwiezdnej. Dzięki temu posiadają one takie same prawa, jak planeta macierzysta.
  • Prawa Kolonialne (Age of Stars) - dekret gwarantujący kolonii pełnię praw, równych z tak zwanymi światami metropolitarnymi.
  • Prawa Kolonialne (Kroniki Wszechświata) - zbiór praw nadających kolonii uprawnienia, dające pełną autonomiczność i możliwość reprezentowania siebie samych w parlamentach, nie tak jak wcześniej przez metropolię sektora.
  • Prawa Kolonialne (Nexus Uniwersum) - prawa, na mocy których kolonia ogłasza swoją niepodległość, jednocześnie pozostając w przymierzu lub będąc protektoratem swojej dawnej wspólnoty. W wyniku tego sama podejmuje decyzje.
  • Prawa Kolonialne (Zadymione Gwiazdy) - ustawa Paktu Kolonialnego, gwarantująca pełną suwerenność ciałom niebieskim. Oznacza to, że same podejmują decyzje.
  • Prawa Kolonialne (Postkoniunkcja) - ustawa prawna, która nadaje pełną niezależność militarną i ekonomiczną jakiejś kolonii. Dzięki tym przepisom kolonia sama ustala, z kim handluje wewnątrz wspólnoty, jakie są autonomiczne przepisy (muszą być zgodne z prawem wspólnoty) oraz jaki będzie jej ustrój.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki