FANDOM


Państwa Centralne były jedną z dwóch głównych sił walczących w pierwszym etapie Wielkiej Wojny Światowej. Prowadzone były przez Niemcy. W przeciwieństwie do Ententy mieli zamiar uczynić Europę swoim miejscem. Niemcy chciały rozbić Imperium Rosyjskie i pozostawić Polskę w granicach Kongresówki. Państwa te miały na celu między innymi rozbicie imperiów kolonialnych Europy Zachodniej jakie należały do Ententy oraz zrobienie sobie z kolonii krajów pokonanych własne ziemie. Na skutek rozpadu Austro-Węgier, Imperium Osmańskiego oraz kryzysu gospodarczego wynikłego z walk pierwszego etapu wojny zmienili się na wniosek Adolfa Hitlera w Oś Krajów Radziecko-Faszystowskich w 1934 roku, a więc 25 lat po powstaniu.

Członkowie

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki