FANDOM


Mitr Praimus z orbity
Mitr Praimus
Astrografia
Region: Światy Pierworodne
Sektor: Macierz Astroekspansji
Układ: Noje Klisth
Pozycja w układzie: piąta
Gwiazda: Noje Klisth
Księżyce: 1 - Misc
Odległość od gwiazdy: 2 j.a.
Długość dnia: 30,1 ziemskiej godziny
Długość roku: 0,9 roku ziemskiego
Geografia
Typ: planeta metropolitarno-rolnicza
Promień: 50712 km
Wsp. Keplera: 1,5
Atmosfera: azotowo-tlenowa, napromieniowana w znikomej ilości radem i polonem
Klimat: umiarkowany wilgotny, w niewielu już miejscach - postnuklearny
Temperatura: 31 °C
Grawitacja: 1,2 g
Dominujący krajobraz: wysokie i ogromne miasta,

wielkie gospodarstwa rolne

Woda: niebieska
Ważne miejsca: Zamek Arkerbarg,
Techkrypta Największego Reodkrycia
Społeczeństwo i inne
Języki: Wspólny
Rząd: kolonia niezależna
Ludność: Elfy - 40%,
Ludzie - 30%,
Krasnoludy,
inne rasy - 10 %
Główne miasta: Mesz,
Waleriangrad,
Arkerbarg
Przynależność: Rząd Nexusiański

Mitr Praimus - planeta, z której polecieli pierwsi podróżnicy gwiezdni, jako że to na tej planecie odkryto możliwość podróżowania z prędkością nadświetlną. Żyzna, doświadczona licznymi wojnami oraz przez wielu uważana za prawdziwą stolicę Nexusa w świecie po Koniunkcji stanowi symbol dumy całej wspólnoty, jakakolwiek ona by nie była. Planeta obfituje w wiele ważnych dla gospodarki kosmicznej surowców naturalnych, stanowiących podstawy dla wielu związków chemicznych, jak beton lub nukleometal. Co więcej tutejsze astrostocznie i aerostocznie są najsłynniejszymi w całym Nexusie. Od nich wzięło się też przedsiębiorstwo nazywane Gildią Stoczni Mitrańskich. Tworzą oni rozmaite pojazdy latające lub kosmiczne, ale także w rozmaitych montowniach prowadzą wytwarzanie tych morskich i lądowych.

Historia

Początki

Na planetę trafili przedstawiciele rozmaitych arek ocalenia. Była to ostatnia skolonizowana planeta oraz niejako centrum całej wspólnoty, jaką postanowiono stworzyć. Nazywała się wtedy Metro Prime, ponieważ była największą w systemie gwiezdnym, a nazwa Metro w jednym z dialektów elficich oznaczała nie kolej podziemną, ale Szmaragd. Jak jednak wiadomo, brak skutecznej komunikacji nadświetlnej z innymi planetami, dążenia separatystyczne oraz wyczerpanie surowców niezbędnych do stworzenia nowych, zdatnych do zamieszkania planet i księżyców lub ogólnie przedmiotów zbudowanych i działających dzięki zaawansowanym technologiom uniemożliwiły jej istnienie w rzeczywistości. Wobec tego rozpadła się i nastała Era Zagubionego Spadku, w której doszło wielokrotnie do zacofania lub wojen atomowych na wielu planetach. To ciało niebieskie było jedną z trzynastu głównych lokacji, na których wylądowały arki. Takie planety nazwane zostały Pierwszymi Pierworodnymi, albowiem były pierwszymi światami spośród tych pierworodnych.

Metro Prime z czasem, jakieś 4 tysiące lat później utwierdziło swoją ostateczną nazwę - Mitr Praimus. W tamtym czasie grupa amerykańskich Niemców, przybyłych tutaj z jednego z uniwersów mających miejsce w XX wieku, przybyła na planetę i zaintrygowała się wielką rozpadliną nad rzeką nazwaną Goethe (obecna nazwa: Geta). Tam założyli okazały zamek niedaleko miasta Anchorstadt. Z czasem miasto zmieniło nazwę, ale twierdza nadal tak się nazywała. Jednak z czasem Anchorburg (tak się nazywał zamek) zmienił się w Arkerbarg i tak teraz nazywa się ten wielki kompleks. Wówczas miasto nazywało się już nie Anchorstadt, ale Walanna. Dziś jest to wielkie miasto przemysłowe, gdzie mieści się jedna z hal fabrycznych, należących do Gildii Stoczni.

Na przestrzeni wielu lat doszło tutaj do zanieczyszczenia wywołanego przemysłem, a nawet wojnami atomowymi, a to wszystko dzięki odkrytym technologiom broni laserowych, plazmowych i atomowych. Planetę zamieszkiwały gatunki pochodzące ze światów fantasy, nie licząc ludzi, którzy przybyli tutaj z uniwersów postapokaliptycznych. Ich znajomość i potencjał technologiczny pozwoliły na niebywały postęp technologiczny na planecie, na przestrzeni wielu tysiącleci.

Najważniejsze odkrycie wszechczasów

Podczas 11. Milenium grupa poszukiwaczy odkryła napęd nadświetlny, bazujący na słynnym koreliańskim. Okazał się pierwszym krokiem milowym do stworzenia nowoczesnych silników FTL. Miejsce to nazwano później Techkryptą Największego Reodkrycia. Stworzono wówczas pierwsze szlaki, a pierwszą napotkaną planetą była inna zamieszkała, położona ledwie parsek dalej - Waronia. Tam odkryto tak zwane Wrota Osnowy, kolejny kamień milowy dla lotów z prędkością nadświetlną. Dzięki temu kolejne okręty spotykały coraz to więcej zamieszkałych planet. Kolejne ekspedycje, mające na celu kolonizację innych planet spotykały też wyniszczone pojazdy sprzed Ery Zagubionego Spadku, dryfujące w pustce gwiezdnej wokół planet i gwiazd.

Zapiski znajdujące się w komputerach mówiły o straszliwym wydarzeniu, jakim była Koniunkcja oraz wydarzeniach przed nią i po niej. To pozwoliło koloniom pojąć, jak wiele czasu minęło i jak wiele zachowano dla tej chwili rozmaitych technologii. To właśnie w tym momencie odkryto miejsce doskonale nadające się do założenia siedziby głównej pierwszego w dziejach rządu gwiezdnego - Wspólnoty Gwiezdnej. Imperatorem została Liga Lasian, wielka wojowniczka z jednej z planet okolicznych dla Mitr Praimusa - Farsatii. Miejscem, jakie odnalazła razem z resztą ekspedycji nazwano Stolicą Nexusa. Rozwój aglomeracji miejskich stał się niemalże niemożliwy do kontroli, niemniej wzniesiono na planecie okazały gmach, nazwany Pałacem Nexusa. Tam istniała wszelka władza rządów wspólnych, mieszkali liderzy rozmaitych form rządów, senatorowie i inni posłowie, pełniący funkcje premierów i ministrów oraz najwyżsi sędziowie wspólnot nexusiańskich.

Na Mitr Praimusie z kolei wynikł istny wysyp przedsiębiorstw zajmujących się pojazdami kosmicznymi. Zaroiło się od rafinerii, odlewni, stoczni, gwiezdnych montowni i stacji kosmicznych. Tak zaczęła się budowa nowoczesnego gwiezdnego społeczeństwa. W wyniku opatentowania napędu nadświetlnego doszło do powstania pierwszych gwiezdnych państw oraz pojawiła się możliwość stworzenia wspólnoty Nexusa oraz jej prawdziwego rządu. Wykorzystała to walcząca z Chaosem imperator Liga Lasian, która dzięki pomocy Światów Pierworodnych zdołała zadać druzgocącą klęskę Wielkiej Anarchii. Lasian odkryła, że nie tylko jej świat był terraformowany, lecz całe mnóstwo innych. Życie na głównych globach wyewoluowało tak po prostu, bez pomocy ucieknierów. Takie miejsca zyskały miano Światów Pierworodnych, istniało ich 12, ale za trzynasty uznano też Stolicę Nexusa.

Mitr Praimus zmienia się w planetę-miasto

867444

Mitr Praimus w 20. tysiącleciu.

Z biegiem czasu miasta zaczęły się coraz szybciej rozrastać. Wkrótce technologia tak zwancyh miast-uli sprawiła, że takie miasta zaczęły mieć charakter kopców. Błyskawicznie rozwijająca się technologia poskutkowała jednakże budową specjalnych kominów wyrzucających zanieczyszczenia powietrza wprost w kosmos. Wkrótce planeta stała się tak zajęta na powierzchni, że wkrótce postanowiono budować miasta również pod ziemią i w kosmosie, przez co budowano stacje kosmiczne oraz tak zwane pod-miasta. Cała przyroda jednak, dzięki technologiom, przetrwała. Specjalne olbrzymie kopuły umożliwiły zachowanie rezerwatów przyrody uważając tym samym na rozrastające się miasta. W M20 całe Mitr Praimus wzdłuż i wszerz. Surowce są nadal wydobywane w lokalnych kopalniach dzięki technologii wydobycia duplikacyjnego.

Z biegiem czasu harmonia przyrody i cywilizacji wywarła spory wpływ na budowę miast na innych planetach. Wkrótce wiele planet postanowiło pójść w ślady tejże hybrydy architektoniczno-ekologicznej. Mitr Praimus stał się twierdzą, którą nieraz siły wrogich planecie państw, a nawet i samo Serce Piekieł usiłowały zdobyć. Ilekroć jednak tego próbowano, tylekroć się to nie udało. Ostatnim razem Chaos wdarł się do stoczni, ale nigdy nie udało mu się zniszczyć obrony planetarnej. Po ostatniej bitwie agresorzy uciekli w głąb terenów kontrolowanych przez swoich pobratymców i od tamtej pory siły plugawych istot już nigdy nie usiłowały zaatakować terytoriów zrzeszonych wokół Rządu Nexusiańskiego.

Obecnie

Planeta jest w stanie stagnacji. Nie buduje się już nowych budynków na powierzchni, nad ziemią czy pod ziemią, ale pielęgnuje się jądro, jakie stało się w 20. tysiącleciu olbrzymią elektrownią. Mitr Praimus w 45. tysiącleciu cierpi coraz bardziej. Z kominów wydobywa się coraz więcej zanieczyszczeń, które powodują zakłócenia w lotach. Z kolei inne, takie jak fekalia czy nawet śmieci są po prostu anihilowane przez lasery lub pola rozrywające wszystko na poziomie molekularnym. Powoli zaczyna też brakować wody, niektórzy radykaliści w ciemnych zaułkach porywają ludzi i przerabiają ich na krew, następnie odseparowując wodór i tlen od reszty minerałów, robiąc z pierwiastków wodę zdatną do picia, a z minerałów - broń lub jeszcze inne rzeczy. Takie gangi, widziane jako kanibale i terroryści, wobec czego skazuje się ich na anihilację w piecach laserowych.

Znane osoby

Osoby pochodzące z Mitra Praimus lub na nim urodzone.

Ciekawostki

  • Lokalni mieszkańcy uważają, że to oni właśnie są centrum całego Nexusa.
  • Asteroidy nie powstały naturalnie - przyciągnięto je tutaj z lokalnego pasa i zmieniono w fortece obrony gwiezdnej.