FANDOM


Ludzka pacyfikacja Wenus, będąca upadkiem tej planety, należała do jednej z najbrutalniejszych w połowie XXI wieku miary ziemskiej. Zbrodni dopuścił się Niemiec i główny admirał Marynarki Wojennej Republiki Zjednoczonej Ziemi Graf van Goerher. Pokojowo nastawiony do wielu sytuacji, został jednak całkowicie opętany żądzą zemsty za śmierć niezliczonej liczby Ziemian podczas inwazji mieszkańców Wenus w 601.M17 (2051 rok według ziemskiego kalendarza). Do pacyfikacji planety doszło 17 listopada 2060 roku po Chrystusie.

Ponad 12 miliardów mieszkańców planety zginęło przez orbitalne bombardowanie dział okrętów kosmicznych RZZ 17. Floty określanej kryptonimem "Enklawa". Dowódca przeprowadził osobistą wendettę za "niezliczone masy zamordowanych przez obcych przedstawicieli rasy ziemskiej". Cywile, których potajemnie ewakuowali kolaboranci, pomogli uratować rasę, a sami przypuścili atak na statek Grafa, co uznano za jawną zdradę. 300 żołnierzy ziemskich rasy wenusjańskiej zginęło, ale wysłało na stolicę Republiki meldunek odnośnie tego, co uczyniła Siedemnasta Flota.

Zaledwie tydzień po zdarzeniu rząd RZZ uznał za konieczne znalezienie, sprowadzenie z powrotem na Wenus i postawienie przed sądem wojennym pozostałych przedstawicieli rządu Rzeszy Wenusjańskiej. Jednocześnie flotę pacyfikacyjną rozwiązano, część wyższych oficerów powieszono, żołnierzy niższego szczebla aresztowano, zaś samego Grafa spotkało rozstrzelanie z rąk plutonu egzekucyjnego na Lunie, w stolicy ciała niebieskiego, jakim był Lunaburg. Wyrok wykonano w republikańskim więzieniu. Wenus odbudowywano powoli, dzięki pomocy rządu Ziemi oraz maszyn i ciężkiej pracy kolaborantów, którym pozostawiono na własność planetę, a która weszła w skład ów związku międzyplanetarnego.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki