FANDOM


Disambig-icon.png Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego pojęcia.
  • LC Starship SSh-33 (Nexus Uniwersum) - niszczyciel gwiezdny wyprodukowany przez Lwowski Corporation, podstawa wielu sił zbrojnych Wspólnoty Nexusiańskiej.
  • LC Starship SSh-33 (Postkoniunkcja) - odtworzony niszczyciel gwiezdny, teraz będący licznie używany przez rozmaite rządy. W 30. tysiącleciu po Koniunkcji chętnie używany przez dyktatury oraz piratów.
  • LC Starship SSh-33 (Świat Fantazji) - pojazd kosmiczny znany z Nexus Uniwersum i Postkoniunkcji, zmieniony na transwymiarowiec. Podstawowa jednostka bojowa Armii Nexusa.