FANDOM


Hominum jest językiem urzędowym Federacji Welffowskiej. To mieszanka wszystkich języków Ameryk, takich jak angielski, francuski, hiszpański, majański, inkaski, portugalski, niemiecki i nawet rosyjski. Oprócz nich są też liczne języki Eurazji, m.in. polski i japoński. Pomysł na stworzenie hominum miał sam Heinrich Welff, który marzył o stworzeniu języka mogącego być wspólnym dla wszystkich ludzi na wyspie. Wszystkie języki poznał dzięki pomocy Przemka Przemkowskiego, trubadura i jedynego jeszcze człowieka na Gai Bermudi, który znał język słowiański. Drugi po Bermudzkim najliczniejszy język wyspy Bermudia oraz najczęściej używany w państwie Welffa.

Struktura

Alfabet języka Hominum
Język ten znacząco przypomina afrykanerski pod kilkoma względami - to syntetyczny język. Powstał on przez przemieszanie się języków i alfabetów całego świata. To sprawia, że dla wielu stanowi niejako język całkiem łatwy w obsłudze mówionej, gorzej jest jednak z pisownią, ponieważ występują kłopotliwe dość wyjątki. Niemniej ktoś kto zna angielski i niemiecki łatwo zdoła opanować Hominum do stopnia zaawansowanego początkującego, w skrócie poziomu egzaminacyjnego B1.

Pisownia

Pisownia bazuje na czterech alfabetach ziemskich - cyrylicy, greckim, łacińskim i chińskim mandaryńskim. Tego ostatniego jest mało. Niemniej Hominum ma tak, że istnieją również dwie rzadko pojawiające się litery które nie są zaliczane do albabetu. Są to Ω (Omega, która zastępuje UU) i Ψ (Psi, które zastępuje WY). Ponieważ pojawiają się z rzadka i tylko jako wyjątki, często tam gdzie pada akcent nie są zaliczane do alfabetu a raczej stanowią skrót. Choć może to być utrudnienie w rzeczywistości jest ułatwieniem, gdyż obie litery jakie zastępują są akcentowane naraz, a postawienie akcentu w obu przypadkach jest utrudnieniem.

Słownik

Zbiór najważniejszych pojęć w Hominum. Przy liczbie mnogiej jeśli dane słowo oznacza rzecz policzalną stawia się na końcu literę "s"

A

 • Avanti (czytane Awanti) - naprzód

B

 • Bellum - piękne

C

 • Car - cesarz, car

D

 • Djesjatyj - dziesięć
 • Dereva (czytane Deriefa) - wieś

E

 • Erde - ziemia
 • Egariza - wioska

F

 • Forbatta (czytane Forbada) - pustkowia

G

H

 • Helios - słońce

I

 • Impieratar - imperator

J

K

L

 • Losz - kłamstwo

M

 • Malatae - wojska

N

 • Ni - ty
 • Nimen - wy

O

 • Oorlog (czytane Ourlog) - wojna

P

Q

 • Qarle (czytane Kłarl) - ku

R

 • Regalore - regularne
 • Religie (czytane Reliżyje) - religia

S

 • Stella - gwiazda

T

 • Ta - on, ona, ono
 • Tamen - oni, one
 • Terra - Ziemia

U

 • Uresja - ogień

V

 • Venatori (czytane Wenatori) - patriota
 • Vicataros (czytane Wikataroz) - zwycięstwo

W

 • Wati-sera - Metropolia (stolica Federacji, inaczej Welffgrad)
 • Wati-starna - metropolia (miasto)
 • Wati - miasto (ogólnie)
 • Wati-cita - miasto (duże)
 • Wati-shtada (czytane Wati-sztada) - miasteczko
 • Wo (czytane ło) - ja
 • Women (czytane łomen) - my

X

Y

Z

 • Zhong (czytane Zon) - środek

Ω i Ψ (wyjątki)

 • Ωmengera (czytane uumenżera) - herezja
 • Ψla (czytane wyla)- wola

Zwroty

 • Qarle Vicataros! (czytane Kłarl Wikataroz) - Ku zwycięstwu! (federacyjne pozdrowienie)
 • Militia Regalore Bermuda - regularne oddziały 

Zasady

 • Liczba mnoga powstaje na przykład poprzez "y" po spółgłosce lub "h" po samogłosce. Przykładowo Venatori (patriota), ale Venatorih (patrioci)
 • Przymiotniki powstają poprzez przedrostek Um i końcówkę upo, na przykład Umvenatoriupo (patriotyczny)
 • Ω i Ψ jest wyjątkiem. Stawia się je jeśli wyraz zaczyna się od Ume, zaś w drugim przypadku jeśli końcówka brzmi La lub lwi.

Ciekawostki

 • Choć Hominum jest językiem urzędowym Federacji większość populacji używa nadal Bermudzkiego.
 • W Hominum jeśli jest część "Oo" na początku wyrazu to drugie "o" wymawia się je jako "u". Głoska w ten sposób nabiera wydźwięku podobnego do "Oł".