FANDOM


Endymtorblacklibraryguardians Artykuł może zawierać poważne spoilery. Czytasz na własne ryzyko! Jeśli jednak nie chcesz sobie psuć niespodzianki z nadchodzących opowiadań po prostu nie czytaj tego artykułu dalej.
Historia jaka istnieje w świecie Fantazji, gdzie władzę nad uniwersum dzierżą Twórcy, w rzeczywistości normalni ludzie, a tutaj - potężne postacie, które powołują do istnienia setki rozmaitych światów, dzięki całkowitemu kontrolowaniu Imaginacji. Ze względu na problemy wprowadzono tutaj kalendarz gregoriański, aby nie pozwolić na jakoweś nieporozumienia, gdyż międzymarzeniowym kalendarzem jest fantazyjny, który zaczyna się od 10000 p.n.e. i dzieli się na trzy ery - Pierwszych, zwana Starą, Reinkarnatów nazywana Średnią i Ludzi Realnych, nazywana Nową, co nie znaczy że ta miara nie jest w Fantazji, często jest stosowana w roli międzynarodowej.

Czas Początku (Stara Era)

Czas Początku to okres narodzin Pierwszych, a trwała ona od ich narodzin, jako rasy, aż do powstania technologii oraz opanowania Imaginacji. Jest pierwszą z trzech części, jeśli chodzi o tak zwaną Starą Erę.

Epoka Wczesna

Za epokę wczesną przyjęto uważać okres od pojawienia się Pierwszych aż do powstania u nich statusu technologiczno-kulturalnego na poziomie cywilizacji ludzkiej z XX wieku po Chrystusie.

14 miliardów lat temu (001.E1-001.E4 miliardy Wczesnej)

 • Narodziny wszechświata.
 • Wedle kilku badań to właśnie wtedy w Fantazji pojawili się Pierwsi, wówczas jeszcze podobni do ludzi w paleolicie.

Czas Tworzenia Cywilizacji (Stara Era)

Epoka Powstania

Epoka Powstania, trwająca ledwie 5 tysięcy lat rzeczywistych to okres powstania pierwszych cywilizacji, a przynajmniej tych, o których wzmianki dotrwały do Epoki Współczesnej.

10 miliardów lat temu (001.E1 Tworzenia Cywilizacji)

 • Najstarsze wzmianki mówiące o istnieniu prymitywnej jak na dzisiejszą technologię pierwszej wersji rasy zwanej Pierwszymi.

Epoka Triumfu

Epoka Unifikacji

Epoka Unifikacji trwała ponad 5 tysięcy lat i była okresem zjednoczenia wszystkich cywilizacji i kolonii rasy Pierwszych oraz stworzenie ich potężnego imperium w światach rzeczywistym oraz fikcyjnym.

9 miliardów lat temu (001.E1 Unifikacji)

 • Początek Wielkich Wojen Unifikacyjnych. Według badań archeologów wtedy zaczęły powstawać wielkie cywilizacje równe swoją kulturą i osiągami do Europy okresu Pięknej Epoki.

Epoka Wielkiego Postępu

Epoka Wyniesienia

Czas Upadku (Stara Era)

Epoka Widma

Epoka Cienia Nad Fantazją

Epoka Ostatniego Zrywu

Czas Reinkarnatów (Średnia Era)

Czas Schizmy (Średnia Era)

Czas Odbudowy (Nowa Era)

Czas Człowieka (Nowa Era)

Czas Człowieka to obecnie trwająca era i początek Nowej Ery, jeśli chodzi o kalendarium fantazyjne. Trwa od ponad 10 tysięcy lat przed naszą erą aż do 2016 roku naszej ery, czyli czasów nam współczesnych. W tej erze pojawili się Ludzie Realni, którzy są obecnie jedynymi znanymi Twórcami w Fantazji.

Epoka Wczesna

Epoka Wczesna to okres od pojawienia się w Fantazji pierwszych Ludzi Realnych i trwa długo, bo nawet do schyłku średniowiecza i początku renesansu.

10 tysięcy lat p.n.e. (001.E1 Wczesnej)

 • Narodziny rasy ludzkiej i przybycie do opustoszałej Fantazji pierwszych Ludzi Realnych, prymitywnych nawet jak na swoje czasy.

8 tysięcy lat p.n.e. (001.E3 Wczesnej)

Tysiące lat p.n.e. (001.E10 Wczesnej)

Epoka Ciemności

561 (560.E1 Ciemności)

 • Najstarsze zapiski mówiące o Legionie na wyspie Bermudia.

1114 (114.E2 Ciemności)

Epoka Masowego Postępu

Epoka Masowego Postępu obejmuje czas od umownego schyłku średniowiecza i początku renesansu aż do wybuchu Pierwszej Wojny Światowej.

1435 (001.E1 Masowego Postępu)

 • Grupa uczonych odkrywa właściwości wielu współcześnie podstawowych surowców w Fantazji. Następuje niebywały skok technologiczny.

Epoka Mrocznej Wojny

Epoka Mroczna Wojen to okres od 1914 do 1945, kiedy to na Gai Bermudii doszło do wielu wojen.

1914 (001.E1 Mrocznej Wojny)

 • Nasilenie się Nieskończonej Wojny. Wybucha też Mroczna Wojna.

Epoka Wojny Zimnej

Epoka Wojny Zimnej dotyczy okresu 1945-1991, czyli czasów zamrożenia konfliktów między Wielkimi Graczami na rzecz walki z Aliansem Sług.

1968 (023.E1 Wojny Zimnej)

 • Fala rewolucji ogarnia całą Fantazję. Protesty wybuchają w niemal wszystkich miejscach, na ulice wychodzi tłumnie młodzież szkolna, studenci oraz osoby wieku średniego. Domagają się demokratyzacji, liberalizacji życia codziennego, zakończenia Nieskończonej Wojny pokojowymi rozmowami oraz skupienia wysiłków na zniszczeniu Aliansu Sług i Barbarzyńców. Większość demonstracji zostaje stłumione krwawo przez wojsko i policjantów.

Epoka Wyzwolenia

Epoka Wyzwolenia to okres od lat 90. XX wieku, czyli moment upadku państw komunistycznych na Gai Bermudii do 2006 roku, kiedy to po raz pierwszy w dziejach udało się zepchnąć poza Pola Krańca Światła siły Sług.

1997 (007.E1 Wyzwolenia)

1998 (008.E1 Wyzwolenia)

 • 16 kwietnia (22.04) - Alexander Czevak z Porozumienia Antywojennego wynaduje osnowośmigła.

1999 (009.E1 Wyzwolenia)

2000 (010.E1 Wyzwolenia)

 • Pierwsze przypadki wybuchu epidemii Plagi Gimbazy, głównie w USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii, potem się przenosi do Polski. Epidemia wkrótce ogarnia większość Internetu, jednak największe żniwo zbiera w Fantazji, gdzie przeradza się w pandemię równą rzeczywistej dżumie czy epidemiom głodu.

Epoka Wielkich Zmian

Epoką Wielkich Zmian określa się epokę od 2005 roku, czyli wypchnięcia po raz pierwszy w dziejach poza Góry Krańca Światła Aliansu Sług aż do dziś.

2005 (001.E1 Wielkich Zmian)

 • 18 października (11.11) - Wikianie tworzą swoje pierwsze państwa w Dolinie Wikańskiej, jak Konfederacja Zachodnia.

2007 (003.E1 Wielkich Zmian)

2008 (004.E1 Wielkich Zmian)

​2009 (005.E1 Wielkich Zmian)

 • 19 czerwca (02.07) - pierwsi Simowie pojawiają się na płaskowyżu Nexus.
 • Sierpień - Heinrich Welff ogłasza powstanie państwa, znanego jako Federacja.

2010 (006.E1 Wielkich Zmian)

 • 10 lutego (13.02) - 
 • 14 lutego (17.02) - wybucha Wojna Ojczyźniana.
 • 12 maja (20.05) - zamach na Placu Zwycięstwa w Risorto.

2011 (007.E1 Wielkich Zmian)

 • 18 lipca (03.08) - bitwa na Pustkowiach Garahila i śmierć Auferii Kaisteras. Jednakże jej dusza zostaje wciągnięta do filakterium, a następnie zaniesiona do Szczeliny Zmian, gdzie Welff ma zamiar jakoś uratować swoją córkę.

2012 (008.E1 Wielkich Zmian)

 • 16 marca (19.03) - Guno Ferkh projektuje pierwszy samochód zasilany płynną Imaginacją.
 • 21 grudnia (19.13) - Wydarzenie Majańskie. Podczas tak zwanego Objawienia, jakie jest tajemniczym zjawiskiem, objawia się szereg rozmaitych uniwersów.
 • 24 grudnia (22.13) - Rozpoczyna się Wielka Krucjata Nexusiańska, mająca na celu unifikację wszystkich wymiarów na Płaskowyżu Nexus.

2013 (009.E1 Wielkich Zmian)

2014 (010.E1 Wielkich Zmian)

2015 (011.E1 Wielkich Zmian)

 • 29 stycznia (29.01) - w Dolinie Wikiańskiej pojawia się, już nie incognito, Arcturus "CreationKeeper" Lwowski.
 • kwiecień - akcja Spotkania:
  • Tajemnicze zniknięcie Twierdzy 2 na Linii Wschodniej. Podejrzewa się o to Legion i Bermudiański Ruch Oporu, z racji zamordowania kilku jej członków przez nich.
  • Federacja odkrywa agresywną rasę Chimer oraz Arcturusa Lwowskiego i Grupę Pierwszego Kontaktu. Jak się okazuje Twierdza 2 dobrowolnie udała się do Centrum i ma niedługo wrócić. Grupa i Federacja sprzymierza się z Federacją w celu odparcia najeźdźców z innego wymiaru, ponieważ Chimery służą w roli zwiadowców Sług Hastadariusa.
 • 14 maja (22.05) - założony zostaje Uniwersytet im. Czarnobrodego w Nordreg.
 • 28 czerwca (11.07) - wybuch Wojny o Pokój na Gai Bermudii. Alians Sług Upadłego Pierwszego atakuje Gaię Bermudię. W obronie planety staje wspólnota skupiona wokół Centrum. Powstaje w związku z tym tak zwana Koalicja Centrum-ONZ.
 • 01 sierpnia (17.08) - bitwa o Lich City. Siły Aliansu Sług urządzają atak na 
 • Sierpień - akcja Creepy Dezerterów:
 • 10 sierpnia (26.08) - Wybuch buntu w 110. Regimencie Ochotniczym w Centralii. Organizatorzy dezercji prawie całego regimentu to Przemysław Przemkowski, Primaris Magos, Bartholomeo Draca, Zieqeu, Carina Seranthi oraz Podpułkownik Regimentalny Arcturus "CreationKeeper" Lwowski. Oprócz nich doszły również jeniec wojenny i żołnierz grupy Kult Szatana Lilith Darkborn/Zrodzona w Mroku oraz Lanedilia, żona Arcturusa (znana pod przykrywką jako Adiutant Podpułkownika Regimentalnego Wilhelmina Yao).
 • 17 sierpnia (05.09):
  • koniec walk Wojny o Pokój na Gai Bermudii na ów planecie.
  • Nieliczne zaawansowane technologie zostają zostawione na planecie celem szybszego rozwoju technologii i odkrycia Arkanów na planecie. Osadzane są na silnie dotkniętych przez walki miejscach na planecie. Otrzymują one miano Zon oraz są obszarem ściśle tajnych działań na globie.
  • Bunt w 110. Regimencie Ochotniczym w Centralii dobiega końca. Rozwiązanie większości regimentów ochotniczych na Gai Bermudii, pozostają tylko te w Zonach i Trójkącie Bermudzkim.
 • 13 grudnia (11.13) - wybucha Wojna Bermudiańska. Imperium Nexusa atakuje plemiona Netrolli, a Netrolle - Imperium. Obie strony dokonują ataku na siebie jednocześnie.
 • Jesień - powstanie na południe od wyspy Bermudia narodu nazywanego Unią. Jej imperatorem zostaje wszechmonarcha Nexusa Arcturus Lwowski, co doprowadza do powstania między tymi organizacjami unii personalnej.

2016 (012.E1 Wielkich Zmian)

 • 02 kwietnia (08.04) - nieudana operacja podbicia Metropolii. Wojna staje się pozycyjną. Przymierze nakłada ban na Arcturusa Lwowskiego, ale to tylko hamuje siły Państw Nexusa. Wojna Bermudiańska zamiera w martwym punkcie, obie strony wykrwawiają się na masową skalę.
 • 19 czerwca (02.07) - Arcturus Lwowski jednoczy ostatnie tereny dawnej wspólnoty swojego wymiaru, tym samym kończąc raz na zawsze Wielką Krucjatę Nexusiańską.
 • 04 października (25.10) - Wikianie z Doliny Wikiańskiej zaczynają używać nazewnictwa dla swojej rasy "Fandomiaki".

2017 (013.E1 Wielkich Zmian)

 • 20 stycznia (20.01) - definitywny koniec Wojny o Pokój na Gai Bermudii. Wojska Aliansu Sług poddają się w całym wymiarze.
 • 12 marca (15.03) - atak terrorystyczny na politbiuro Partii Postępu w Goriavaris, gdzie miał wygłaszać orędzie Arcturus Lwowski. Okazuje się, że to on był celem, a atak zaplanował Pierwszy Blask.
 • 29 maja (09.05) - tsunami o sile 8,7 w skali Richtera nawiedza brzegi Bermudii i zalewa tereny aż do północnych skrajów Nordregu.
 • Powstaje wiele nowych państw, dokonuje się też masowa kolonizacja nowo odkrytych terenów i wymiarów Fantazji na zachód, południe i wschód od Centrum. Ustanowione zostają też tak zwane Szlaki Centralne, łączące m.in. Krainę Niebieskich Migdałów z Centrum.

2020 (016.E1 Wielkich Zmian)

 • 22 lipca (07.08) - rozejm na Górze Smoczej. Wielki Układ oraz Przymierze Bermudiańskie, w wyniku użycia działa antywszechświatowego przez wszechmonarchę Lwowskiego, zostaje zagrożony pacyfikacją przez Centrum. W wyniku tego obie strony godzą się na podpisanie rozejmu. Ustają działania wojenne na frontach Wojny Bermudiańskiej.
 • 05 sierpnia (21.08) - koniec Wojny Bermudiańskiej dzięki traktatowi pokojowemu podpisanemu na planecie Lucius w wymiarze Astronomican. Wielki Układ i Unia wygrywają Wojnę Bermudiańską. Koszty jednak jakie zostały poniesione ukazują iż zwycięstwo jest pyrrusowe. Aby nie dopuścić do inkorporacji Przymierza w szeregi Państw czy przejęcia przez Unię teren ten zostaje ogłoszony protektoratem Centrum.

2021 (017.E1 Wielkich Zmian)

2022 (018.E1 Wielkich Zmian)

2023 (019.E1 Wielkich Zmian)

2024 (020.E1 Wielkich Zmian)

2025 (021.E1 Wielkich Zmian)

2030 (026.E1 Wielkich Zmian)

2050 (046.E1 Wielkich Zmian)

 • Akcja Wojny o Fantazję: