FANDOM


Disambig-icon.png Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego pojęcia.
  • Gwiezdna Liga Obrony Kolonialnej (Saga SPORE) - państwo gwiezdne, następca Globalnego Ruchu Oporu, którego celem jest obrona przed serriganami. W praktyce jest federacją państw, które dbają o wspólne interesy. Członek późniejszej Gwiezdnej Wspólnoty Pangalaktycznej.
  • Gwiezdna Liga Obrony Kolonialnej (Postkoniunkcja) - organizacja wojskowa, której celem jest wspólna obrona niezależnych rządów kolonii, które po uzyskaniu odpowiednich praw stały się niepodległymi państwami. Za swój cel obrała ochronę przed wspólnym wrogiem.