FANDOM


Disambig-icon.png Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego pojęcia.
  • Eve-3 (Świat Fantazji) - planeta skolonizowana przez Federację Welffowską. Miasta urządzono w kształcie kopców, ponadto istnieje tutaj Instytut Eksperymentalnych Technologii i Czarów, który opracowuje często urządzenia i runy znacznie wykraczające swój okres. Stolicą jest Welffburg, miasto gdzie znajduje się Iglica Wiedzy - siedziba Instytutu.
  • Eve-3 (Nexus Uniwersum) - piękna i żyzna planeta, pełna lasów tropikalnych i posiadająca jasnofioletową atmosferę podobną do ziemskiej, lecz o większej zawartości tlenu i dwóch, a nie jednym procentach gazów szlachetnych w atmosferze.
  • Eve-3 (Postkoniunkcja) - pustynna planeta będąca kolonią Republiki Terran, poddana globalnemu zalesieniu i zmianie w zielony raj. Niezwykle silnie zurbanizowana, stanowi jej centrum finansowe, od mileniów interesowały się nią przedsiębiorstwa górnicze oraz banki.