FANDOM


Artykuł w budowie.jpg Ten artykuł znajduje się obecnie w fazie pisania. Poczekaj aż autor skończy prace nad nim.
Oto chronologia 42. Milenium. Umieszczono tutaj tylko te szczególne informacje, reszta jest niepotrzebna, jeśli ktoś chce je znać, zapraszam tutaj.

Historia Starożytna

Historia Starożytna to czasy przed narodzinami Imperatora, czyli gdzieś do 8000 p.n.e.

 • Gdzieś w czasach Biotransferu - Obdzieracz usiłuje zmienić Nekronów w swoich niewolników. Ci jednak organizują insurekcję i jego oraz resztę C'tan niszczą na odłamki. Jednak on ukrywa siebie poza ich zasięgiem.

Epoka Terry

Epoka Terry to okres od narodzin Imperatora lub początku naszej ery do M15, kiedy to ludzkość skolonizowała cały Układ Słoneczny i wyruszyła kolonizować resztę planet.

Mroczna Era Technologii

Złota/Mroczna Era Technologii to okres 10000 lat, od M15 do M25. Odznacza się ogromnym skokiem technologicznym rodzaju ludzkiego, pierwszym kontaktem z obcymi oraz wynalezieniem napędu osnowiańskiego.

 • 074.M15 - kolonizacja pierwszej pozasłonecznej planety, która zostaje nazwana Nową Ziemią, współcześnie Nova Terra Proxima.
 • 128.M15 - kolonizacja Helghanu.
 • 157.M17 - Wojna Pierwszego Kontaktu. Ludzie po raz pierwszy odkrywają inną rasę - Turian. Pomimo utarczek z innymi obcymi część staje się sojusznikami ludzkości, co zauważa wówczas nieznany wielu istotom Imperator.

Epoka Walk

Epoka Walk obejmuje okres pięciu mileniów, kiedy to podróże przez Osnowę stały się niemożliwe i upadło imperium eldarskie oraz pierwsza ludzka federacja.

Wojny Unifikacyjne

Wojny Unifikacyjne, nazywane też Zjednoczeniem to okres walk w 30. tysiącleciu, kiedy to Imperator dokonał zjednoczenia Terry i podporządkował sobie wszystkie państwa na tej planecie.

Wielka Krucjata

Herezja Horusa

Czas największej wojny domowej, gdy połowa patriarchów i Imperium zdradziła swego władcę oddając się pod władzę Zgubnych Mocy.

 • 008.M31 - nieliczni ocalali z systemu Istvaan docierają na jedną z planet lojalistów, gdzie formują oddział Mścicieli Istvaaniańskich.

Epoka Tworzenia

Nova Terra Interregnum

Epoka Apostazji

Epoka Odkupienia

Czas Wielkiej Chwały (wcześniej: Czas Zakończenia)

Czas kiedy wojna totalna osiąga niemalże swoje apogeum. Wtedy pojawiają się Tyranidzi i wówczas największa, trzynasta już Czarna Krucjata.

 • 217.228.M41 - Anton Sokołow zaczyna pracę jako malarz i wynalazca na cywilizowanej planecie Nexra.
 • 219.228.M41 - Piero Joplin rozpoczyna pracę w lokalnej Akademii Filozofii Naturalnej oraz wynajduje pierwsze wynalazki.
 • 222.228.M41 - Hiram Burrows dokonuje zamachu stanu, wykorzystując zbuntowanego psionika Dauda oraz obarczając winą Corvo Attano, lorda protektora gubernator-cesarzowej Jessamine Kaldwin. Przez pół roku dochodzi do zmian na planecie, zwłaszcza w stolicy globu - Dunwall. Z pomocą lojalistów udaje się obalić tyrana, lecz wykorzystują Corvo do niecnych celów. Ostatecznie pomniejsi zdobywają władzę, Corvo ratuje córkę cesarzowej i potajemnie swoją - Emily - a Farley Havelock, lider spisku i ten, który kazał obarczyć winą byłego lorda protektora aresztowany i umieszczony w więzieniu Coldridge za otrucie Nadrewidenta Martina i członka parlamentu Pendletona. W tym czasie Joplin i Sokołow kończą rywalizację, co skutkuje powstaniem kolejnych, bardziej zaawansowanych wynalazków. Przypadkowo odnajdują STC zawierającymi schemat silnika na tran z dowolnych ssaków morskich we wszechświecie.
 • 997.999.M41 - część Nawigatorów postanawia uciec od Imperium Człowieka. Wkrótce okazuje się że chcą dołączyć do gue'vesa. Mimo wysiłków floty imperialnej nie udaje się ich powstrzymać. Dominium Tau zyskuje potężnych sprzymierzeńców i postanawia rozpocząć masowy exodus. Choć atakuje wiele planet tylko niektóre udaje się skolonizować, głównie jałowe skały i mniej ważne planety. Bogate w faunę, florę i surowce naturalne stają się rzadkością.
 • 999.999.M41 - koniec 13. Czarnej Krucjaty. Abaddon Profanator ginie na zawsze przez zniszczenie duszy i ciała. Zrobiło to kilku Patriarchów i Legion Przeklętych, którzy odchodzą równie tajemniczo jak przybyli. W wyniku tego Chaos ucieka w rozmaite części galaktyki, a Oko się zamyka i zmniejsza o 30 procent.

Astrorenesans

Okres ponownego rozkwitu technologii we wszystkich frakcjach oraz rozwoju mody. Odznacza się dużym wzrostem osiągnięć w nauce, odnalezieniem mnóstwa STC i zwiększeniem ilości konfliktów zbrojnych.

 • 005.M42 - ludzkość znajduje na Światach-Ulach i Światach-Kuźniach wiele projektów oraz odkrywa wiele fabryk i schematów STC. Tym samym potęga Imperium rośnie w siłę.
 • 152.005.M42 - Imperium wynajduje napęd Osnowy zdolny dotrzeć do innych galaktyk. Początek eksodusu międzygalaktycznego. Niedługo potem jednak wiele frakcji wykrada im technologie.
 • 007.M42 - powstaje Adeptus Technica, oddział mający za zadanie projektować i wynajdywać rzeczy nie wymagające w ogóle Osnowy, czy Ducha Maszyny. Oczywiście dochodzi przez to do konfliktów z Adeptus Mechanicus, ale jedynie interwencja Wysokich Lordów Terry powstrzymuje obie frakcje przed wojną. Edykt nakazuje im bez względu na wszystko współpracować, jednak wkrótce dochodzi do pogromów oraz uprzedzeń podobnych do tych na podludziach i Imperialnych Xenos (rasach, które postanowiły złożyć wierność Imperium i przyjaźniły się z ludźmi jeszcze przed Epoką Walk).
 • 010.M42 - Wielka Schizma. Część ludzi zaprzecza jawnie boskości Imperatora i głosi Imperialną Prawdę. Dochodzi do wojny domowej na tle religijnym, która trwa jakieś 15 lat. Ostatecznie Imperialna Prawda zostaje ustanowiona jako kolejna oficjalna filozofia państwa ludzi. Powołana więc zostaje Rada Teistyczna, która ma jednoczyć wszelką wiarę w Imperium i być podległa Wielkiej Radzie.
 • 017.M42 - wprowadzone zostają pewne prawa odnośnie nowych Imperialnych Xenos.
 • 025.M42 - wierzący w Imperialną Prawdę odkrywają zapiski, w których Horus pragnął powstrzymać świat przed obecnym losem. Wielu w to nie wierzy i uznaje za herezję, jednak ludzkość zdaje sobie sprawę jak przez 10 tysiącleci mogła zgrzeszyć wobec Imperatora. Rada Teistyczna nakazuje Wielką Pokutę.
 • 820.995.029.M42 - Dominacja Sewerańska podbija kolejne 6 planet, w tym Malice i Gnaf Magnę. Wygania też z Kulth Orków i Imperium.
 • 030-040.M42 - Wielka Secesja Galaktyczna. Masa rozmaitych grup w rozmaitych sektorach Imperium odłącza się od niego, niektóre zostają jednak w unii personalnej połączone osobą kanclerza. Wiele uwikłało się w wojny z Imperium Człowieka, które ostatecznie przegrali. Wiele łączy siły razem stając się potęgą oraz przeciwstawia się wielu krucjatom. Niektóre są odważne nawet kolaborować z Eldarami, Tau czy nawet innymi nie-imperialnymi obcymi.

Apokalipsa Vinderiańska

Apokalipsa Vinderiańska to okres w jej czasie oraz 200 imperialnych lat później. Wydarzenie to zniszczyło mnóstwo planet, zabiło niezliczoną ilość istot i zniszczyło wiele dusz. W wyniku tego galaktykę nawiedziła niezliczona ilość plag, mutacji, walk, szaleństwa oraz bólu.

 • 083.M42 - dochodzi do Apokalipsy Vinderiańskiej. Wiele planet zostaje zniszczonych lub wyniszczonych z życia. Nieliczne pozostają nietknięte, jak światostatek Ulthwé, planety Sol czy Aiur. Ponad 83 procent galaktyki zostaje pozbawione połączenia z Osnową, ginie nawet 64 procent populacji, wiele demonów pogrąża się w szaleństwie i rozpoczyna wojnę wewnątrz Immaterium. Oko Grozy zmniejsza się o 80 procent stanu obecnego.
 • 085.M42 - Wielka Rada Terry i reszta nietkniętych przez Apokalipsę miejsc wysyła siły zwiadowcze, aby skontaktowały się z jakimikolwiek ocalałymi. To samo robi Chaos z Oka Grozy, Eldarzy i wiele innych ras.

Era Odbudowy

Jest to okres powolnej lecz nieustannej odbudowy wielu planet i cywilizacji. Szalejące wokół wojny przybierają na sile coraz bardziej, a postęp staje się coraz większy. Jednak konflikty nie są tylko między rasami ale też wewnątrz nich - nasila się między innymi napięcie między Kapłanami Maszyny, a Eklezjarchatem.

 • 215.228.M42 - Imperium i inne rasy odbudowują swoje terytoria oraz siłę po Apokalipsie Vinderiańskiej. Niektórzy podejmują tak desperackie kroki jak współpraca z niektórymi obcymi i heretykami. Nie trwa to jednak dość długo, ze względu na wzajemną niechęć i nieufność.
 • 232.M42 - reforma Wielkiej Rady Terry. Ustanowione zostają nowe trzy rangi: Prefekta Solarnego (dla rodowitych mieszkańców Układu Słonecznego), Kanclerza Wielkiej Rady (dla tych o największym poparciu) oraz Regenta-Bliźniaka Imperium (dla najwyższego kapłana Eklezjarchatu i Kultu Mechanicus).
 • 245.M42 - utworzona zostaje jednostka Officio Specialistica - Oddział Arcturus.

Epoka Pożogi

Epoka Pożogi to naprawdę ciężki dla wszystkich czas. Odznacza się ponad czterema wojnami na skalę galaktyczną trzech lub więcej bloków politycznych, religijnych lub też militarnych.

Nowa Epoka Tworzenia (Schyłek Epok)

Nowa Epoka Tworzenia, częstsza nazwa brzmi Schyłek Epok to epoka największych konstrastów oraz wielkich zmian. Doszło do skoku technologicznego, ale i wybuchu kolejnych wojen. Ledziom udało się pokonać wielu wrogów, ale tym samym pojawili się kolejni. Pojawiły się nowe nurty filozoficzne, nierzadko radykalne. Choć po Apokalipsie nie ma śladu wiele z planet nadal ma blizny po licznych walkach. Odnaleziono wiele porzuconych frakcji danych ras w czasach Epoki Walk lub Apokalipsy. Można tą epokę uznać za wersję przełomu XIX i XX wieku w wersji Warhammera 40,000. Trwa ona aż do 50. tysiąclecia, a sama dzieli się na wiele innych Czasów, z których ostatni jest znany jako Czas Guerrański.

 • 451.506.M42 - zanihilowanie raz na zawsze Obdzieracza.
 • 034.452.506.M42 - Arcturus Velasjus zostaje Wielkim Lordem Admirałem.
 • 455.506.M42 - Wielki Lord Admirał Velasjus zostaje wybrany na Kanclerza Wielkiej Rady Terry.
 • 479.506.M42 - rozwój Kompanii Wschodniosolarnej doprowadza do wzrostu jej znaczenia nie tylko w Segmentum Solar i Ultima, ale i w pozostałych.
 • 481.506.M42 - zakon Śnieżnych Kłów, powstały z Kosmicznych Wilków, zmuszony jest walczyć w obronie swojej planety rekrutacyjnej Hardin przed Tyranidami i Żniwiarzami. Jakby tego było mało atakują ich Eldarzy, Mroczni Eldarzy i Orkowie. W tej sytuacji zmuszeni są prosić Inkwizycję o pomoc.
 • M50 - Czas Guerrański. Dochodzi do wojny, która na zawsze zmienia oblicze wszechświata.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki