FANDOM


Żółta Dżuma - choroba jaka nawiedza wiele terenów, szczególnie dawne pola bitwy. Przenoszona jest przez florę. Dotknięcie zakażonego obiektu oznacza przeniesienie się choroby na zwierzę albo istotę rozumną. Władze Centrum i innych Wielkich Graczy biorących udział w Nieskończonej Wojnie ogłosiły tereny występowania zarazy całkowitą kwarantanną, zaś okolice poddała kontroli w postaci punktów odkażania. Przebieg choroby był paskudny - gorączka krwotoczna, czerwonka, bladość, zimno ciała i wreszcie śmierć mózgowa. Forum Fantasia ma problemy, czy zabijać zarażonych, czy też ich leczyć.

Różne grupy zareagowały na zarazę - Nexusianie z Wielkiego Układu postanowili spróbować wynaleźć na nią lek, a Netrolle i Piekło - zniszczyć zwłoki. Rada Lekarzy Fantazji podjęła wszelkie środki pod patronatem Arcturusa Lwowskiego i Przemka Przemkowskiego aby zapobiec jej dalszemu rozprzestrzenianiu się. Laboratoria medyczne Federacji oraz Państw Nexusa stanęły przed nimi otworem, byle tylko zakończyć plagę.

Historia

Plaga pojawiła się na terenach gdzie użyto pojazdów z napędem jadrowym oraz broni chemicznej typu sarin lub gaz musztardowy. Często dotykała jak i Wielkich Graczy, tak i tereny opanowane przez anarchistów, frakcje neutralne albo nawet całkowicie niezamieszkałe. Jednym z takich miejsc była wioska Popłocie koło Klasztorowa. Położony na południe od wsi gęsty las został skażony tą chorobą. Siły dezynfekujące obszar szybko wdrażały wszelkie środki, aby spryskiwać obszar przy pomocy helikopterów, wypuszczając rozmaite chemikalia medyczne w stanie ciekłym.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.